Autors i Autores

Gabriel Alomar
1873-1941

Pòrtic

Gabriel Alomar i Villalonga (Palma 1873 - El Caire [Egipte] 1941). Poeta, assagista i prosista. Professor i polític.

La seva obra poètica, influïda pel poeta italià G. Carducci, és aplegada a La columna de foc (1911) on s'hi combinen elements modernistes –messianisme i regeneracionisme– amb altres de clarament noucentistes –classicisme i civilitat. La seva ideologia anticonservadora i anticlerical l'aparten del noucentisme d'Eugeni d'Ors.

En forma d'assaig té una obra cabdal, El futurisme (1905), on teoritza sobre els ideals del futur del seu país, ben allunyats del tradicionalisme, el ruralisme i la burgesia. La seva opció és el catalanisme liberal progressista. En el mateix sentit aprofundeix el seu pensament regeneracionista en altres assaigs: "El liberalisme català", en dos articles apareguts a El Poble Català (1904-1905), L'escola filosòfica del catalanisme (1907), Catalanisme socialista (1910), etc. Paral·lelament escriu sobre estètica literària a "Estètica arbitrària" (1904-1905), sèrie de tres articles apareguts a El Poble Català (1904-1905) i De poetisació (1908).

Col·labora a diferents diaris i revistes com La Publicitat, La Veu de Catalunya, L'Esquella de la Torratxa, Catalònia, La Nación, El Ideal, El Obrero Balear, a més del ja al·ludit El Poble Català. Alguns dels seus articles publicats, tant en català com en castellà, són recollits en forma de llibre. Cal destacar: La pena de mort (1912), La guerra a través de un alma (1917) i El frente espiritual (1918). També és en castellà el seu únic llibre de narracions: El sorbo del heroismo.

Llicenciat en Filosofia i Lletres exerceix de professor a diversos centres educatius. Com a polític és un clar opositor a la Lliga i un defensor del liberalisme social catalanista que el porta a fundar, entre altres partits, la Unió Socialista de Catalunya (1920). Durant la República ingressa al cos diplomàtic i des del 1939 viu exiliat a El Caire on mor el 1941. A partir de l'any 2000 s'edita la seva Obra completa.


Pàgina elaborada per Francesc Viñas per a l'AELC.