Autors i Autores

Vicent Andrés Estellés
1924-1993

Articles (Selecció)

 • ALIAGA, Xavier: "Mirar, escoltar, llegir Estellés", El País. Quadern (València), 29 de novembre de 2012.
 • ALPERA, Lluís: "Estellés i nosaltres", L'Aiguadolç, núm 8, 1989, p. 13-18.
 • ALPERA, Lluís: "Vicent Andrés Estellés. Perfil actualitzat d'una passió poètica desenfrenada", Revista de Catalunya, gener de 1992.
 • ALPERA, Lluís: "La crònica poètica de tot un país", Cultura. Avui, 20 de març de 1997, p. 4-5.
 • BALLESTER, Josep: "Llibre de meravelles, de Vicent Andrés Estellés", dins Lectures de COU/1. Alzira: Bromera, 1989.
 • BALLESTER, Josep: "La nit, sobre algunes constants de Vicent Andrés Estellés", Caplletra (València), núm. 10, 1991, p. 29-40.
 • BOU, Enric: "Vicent Andrés Estellés, una inconformitat", Serra d'Or, juliol-agost de 1978.
 • BOU, Enric: "Vicent Andrés Estellés", dins Riquer/Comas/Molas: Història de la literatura catalana contemporània. Barcelona: Ariel, 1987.
 • BOU, Enric: "Coral romput, l'infern de Vicent Andrés Estellés", dins Miscel·lània Joan Fuster II. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1990, p. 317-328.
 • BUSQUETS i GRABULOSA, Lluís: "Vicent Andrés Estellés, de la nit a l'esperança", dins Plomes Catalanes d'Avui. Barcelona: Llibres del mall, 1982.
 • DD. AA.: "Dossier: Vicent Andrés Estellés", Lletres de canvi, núm 7, 1982. (Articles de Joan Oleza, Vicent Salvador, Antoni Martínez i Vicent Escrivà)
 • DD. AA.: "Dossier: Vicent Andrés Estellés", L'Aiguadolç, núm 8, 1989. (Articles d'Antoni Prats, Lluís Alpera, Jaume Pérez Montaner i Vicent Salvador)
 • ESCRIVÀ, Josep M.: Introducció a ANDRÉS ESTELLÉS, V.: Versos invictes. Antologia estellesiana. Gandia: CEIC Alfons el Vell, 2008.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Una elegia d'allò que sentim present", Serra d'Or, gener de 1979.
 • FEBRÉS, Xavier: "Mural del País Valencià", Serra d'Or, febrer de 1980.
 • FUSTER, Joan: "Nota –provisional i improvisada– sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés", dins ANDRÉS ESTELLÉS, Vicent: Recomane tenebres. Obra Completa, vol. 1. València: Tres i Quatre, 1972.
 • GARCIA GRAU, Manel: "Setanta-cinc anys de naixement de Vicent Andrés Estellés continuen assumint (?) la seua veu", Serra d'Or, febrer de 2000.
 • GARÍ, Joan: "Estellés i la poesia catalana del segle XX", Ara (Barcelona), 16 de desembre de 2012, p. 38.
 • HÖSLE, Johanes: "La poesia de Vicent Andrés Estellés: assaig d'una síntesi", dins Actes del Desè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalana. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1995, vol. I, p. 29-44.
 • MARTÍNEZ REVERT, Antoni: "Un poema decisiu per a un llibre important". Lletres de canvi, núm. 7, 1982, p. 55-71.
 • MARTÍNEZ REVERT, Antoni: "El llibre Xàtiva, de Vicent Andrés Estellés". Quaderns de Xàtiva, núm. 5, 1993, p. 25-44.
 • MEDINA, Jaume: "Les Horacianes de Vicent Andrés Estellés", Els Marges, gener de 1997.
 • PARCERISAS, Francesc: "Funcions i figures de Vicent Andrés Estellés", Els Marges (Barcelona), núm. 5, octubre de 1975, p. 118-130.
 • PARCERISAS, Francesc: "Un aspecte de la poesia d'Estellés", dins L'objecte immediat. Barcelona: Curial, 1991, p. 229-244.
 • PARCERISAS, Francesc: "Les memòries de Vicent Andrés Estellés", dins L'objecte immediat. Barcelona: Curial, 1991, p. 245-249.
 • PÉREZ MONTANER, Jaume: "Epíleg provisional a l'Obra completa de Vicent Andrés Estellés", dins ANDRÉS ESTELLÉS, Vicent: Sonata d'Isabel. Obra completa, vol. 10. València: Tres i Quatre, 1990.
 • PÉREZ MONTANER, Jaume: "A propòsit d'uns versos del Llibre de meravelles", Saó (València), núm. 163, 1993, p. 35-37.
 • PLA, Josep: "Notes del capvesprol", dins Obra Completa. Barcelona: Destino, vol. 35, 1979.
 • ROIG, Montserrat: "Vicent Andrés Estellés, entre el sexe i la mort", dins Retrats paral·lels/3. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1978.
 • ROSENTHAL, D. H.: "Dos poetes catalans dels anys seixanta: Vicent Andrés Estellés i Gabriel Ferrater", dins Actes del Primer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-amèrica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1979.
 • SALVADOR, Vicent: "Eros i retòrica en la poesia d'Estellés", L'Aiguadolç, núm 8, 1989, p. 35-44.
 • SALVADOR, Vicent: "Estilística dels adverbis en -ment en la poesia de Vicent Andrés Estellés", Journal of Catalan Studies, núm. 14, 2011, p. 6-23.
 • SANTOS, Manuel-Claudi: "Anàlisi de la cultura de Vicent Andrés Estellés", dins GAROLERA, Narcís: Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans. Barcelona: Curial, 1985.
 • SOLER, Marc: "Estellés a la recerca d'alguna veritat essencial", El País, 8 de setembre de 1985.
 • SÒRIA, Enric: "Un record viu", El País. Quadern (València), 30 de gener de 2013.
 • TUBAU, Ivan: Vides privades. Barcelona: Laertes, 1991.
 • VIDAL FERRANDO, Antoni: "Homenatge a Vicent Andrés Estellés", El Mirall (Palma), núm. 63, juiol-agost 1993, p. 7-9.
 • VOLTAS, Eduard: "Estellés, l'hereu de March", El Temps (València), núm. 646, 4 de novembre de 1996, p. 30-31.