Autors i Autores

Vicent Andrés Estellés
1924-1993

Estudis

 • AGUT, Fàtima: Teatralitat i poesia en Vicent Andrés Estellés. Alaquàs: Bròsquil, 2012.
 • ALABAJOS, Pau: Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble. Sembra Llibres, 2024.
 • BALLESTER, Josep; PÉREZ MONTANER, Jaume: Vicent Andrés Estellés 1924-1933. 10 anys després. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2003.
 • CARBÓ, F.; BALAGUER, E.; MESSEGUER, L.: Vicent Andrés Estellés. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2004.Barcelona: Abadia de Montserrat, 1995, vol. I, p. 29-44.
 • KEOWN, Dominic: Sobre la poesia valenciana contemporània. València: Tres i Quatre, 1996.
 • KEOWN, Dominic: Polifonia de la subversió. Les veus col·lectives de Vicent Andrés Estellés. València: Tàndem, 2000; 2012.
 • PALOMERO, Josep (coord.): Vicent Andrés Estellés. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013.
 • PASQUAL, Gemma: Quan deixàvem de ser infants. València: Anaya, 2005.
 • PÉREZ MONTANER, Jaume; SALVADOR, Vicent: Una aproximació a Vicent Andrés Estellés. València: Quaderns Tres i Quatre, 1981.
 • PÉREZ MONTANER, Jaume: El mural com a fons. Catarroja: Perifèric, 2012.
 • SALVADOR, Vicent; PIQUER, Adolf i GRAU, Daniel P. (eds.): Òpera estellesiana: per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2010.
 • SALVADOR, Vicent: Figures i esbossos. Estudis sobre literatura valenciana contemporània. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2013.
 • SALVADOR, Vicent i PÉREZ SALDANYA, Manuel: L’obra literària de Vicent Andrés Estellés. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2014.
 • TUBAU, Ivan: Vides privades. Barcelona: Laertes, 1991.