Autors i Autores

Jordi Andreu Corbatón

Entrevistes

¿Què és per a tu la literatura infantil i juvenil?
—Per a mi, com a escriptor, una gran oportunitat per somniar, una cosa prou oblidada pels adults.

¿Creus que en general aquest àmbit literari té el tractament que es mereix des dels mitjans de comunicació?
—La literatura és poc tractada en els mitjans de comunicació, i la infantil i juvenil encara menys, fins i tot crec que a vegades està "desprestigiada", com si els que ens hi dediquem no fóssim capaços d'escriure "novel·les serioses, per a grans".

¿Què opines de l'expectació que provoquen les obres bestseller, generalment importades i influïdes per la promoció prèvia dels grans mitjans?
—Són la prova del que es pot fer amb un bon màrqueting i amb una pila de diners per fer publicitat. Això sí, si serveixen perquè la gent s'apropi a les pàgines d'un llibre mínimament decent, benvinguts!

¿Creus que les lectures dels joves han de ser obligatòries dins de la seva etapa escolar i acadèmica?
—Crec que hi hauria d'haver una llista de llibres recomanats, dels quals fos obligat escollir-ne algun, segons els interessos de cada alumne.

¿Com valores la literatura catalana per a joves actual?
—Tot i les dificultats que té la literatura catalana en el panorama actual, crec que no ens podem queixar excessivament de la situació de la literatura infantil i juvenil (almenys a aquests se'ls obliga a llegir mínimament ;-)

¿Alguna temàtica especial apareix sovint en la teva obra?
—El rerefons ambiental és imprescindible, no ho puc evitar.

¿Com veus el progressiu ús d'Internet per part dels joves en relació al coneixement i la difusió dels autors i la seva obra?
—Qualsevol mitjà que siga ràpid, interactiu, fàcil... millora el coneixement i la difusió d'informació

(Cornabou, Revista de Literatura Infantil i Juvenil)

* * *

  • Entrevista a La Plana Ràdio. Anar-hi.