Autors i Autores

Margarida Aritzeta

Col·laboracions en llibres col·lectius

  • "La narrativa de Ventura Gassol", dins ANGERA, P. et al.: Homenatge a Ventura Gassol. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1994, p. 83-97.
  • "Des del tramvia (Trajecte intertextual)", dins Sobre Jordi Sarsanedas. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, p. 143-169.
  • "Maria Aurèlia Capmany: l'escriptura com a inscripció", dins PALAU, M; MARTÍNEZ GILI, R.D. (eds.): Maria Aurèlia Capmany: l'afirmació en la paraula. Valls: Cossetània, 2002, p. 107-116.
  • "Els mons de la literatura", dins GARCÍA ESPAÑOL, A. M. (Coord.): Estudios Hispánicos y Románicos, I. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2004, p. 16-54.
  • "Pilar Prim, de Narcís Oller", dins PARCERISAS, F. (coord.): Entre dos mons. Visions de la literatura catalana i europea a l'inici del segle XX. 1906-2006. Un segle de modernitat literària. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2008, p. 119 -143.