Autors i Autores

Margarida Aritzeta

Edició de textos

  • AMAT, Rafael d' (Baró de Maldà): Viatge a Maldà i Anada a Montserrat. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 1986. Biblioteca Serra d'Or, 59. Edició i notes a cura de Margarida Aritzeta.
  • AMAT, Rafael d' (Baró de Maldà): El Col·legi de la Bona Vida. Barcelona: Barcanova 1993. Biblioteca Didàctica de Literatura Catalana, 31. Edició a cura de Margarida Aritzeta.