Avel·lí Artís Gener
(Tísner)
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Antologia

  • "Jo, firaire", dins Ciris trencats
  • Els gossos d'Acteó
  • Paraules d'Opòton el vell
  • Què (qui, com) sóc i per què escric