Autors i Autores

Rafael d'Amat (Baró de Maldà)
1746-1819

Coberta de la publicació del fragment del dietari Viatge a Maldà i anada a Montserrat, del 1986.
Coberta de la publicació del fragment del dietari Exili de Barcelona i viatge a Vic, 1808, del 1991.

Obra

Prosa

 • Festes celebrades a Barcelona en los anys 1806 i 1807 per la beatificació del V. Dr. Josep Oriol. Barcelona: E. Subirana, 1908.
 • Excursions d'en Rafel d'Amat Cortada i Senjust per Catalunya i Rosselló en l'últim quart del segle XVIIIè. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1919.
 • Un Viatge a Vic en 1808: memòries del Baró de Maldà. Vic: Balmesiana, 1925.
 • Badalona en las postrimetrías del siglo XVIII y los albores del XIX: estancias de don Rafael de Amat i de Cortada en "Can Pexau". Badalona: 1948.
 • El col·legi de la bona vida. Barcelona: Selecta, 1954 / Barcanova, 1992.
 • La festa major de Calella l'any 1783. Calella (Barcelona): Ajuntament, 1983.
 • Teatre i prosa (antologia conjunta amb Joan Ramis i Ramis). Barcelona: Orbis, 1985.
 • Viatge a Maldà i anada a Montserrat. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1986.
 • Costums i tradicions religioses de Barcelona. Barcelona: Akribos, 1987.
 • Exili de Barcelona i viatge a Vic, 1808. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1991.
 • Miscel·lània de viatges i festes majors. Barcelona: Barcino, 1994.
 • Viles i ciutats de Catalunya. Barcelona: Barcino, 1996.

Obres completes

 • Calaix de sastre I (1769-1791). Barcelona: Curial, 1987.
 • Calaix de sastre II (1792-1794). Barcelona: Curial, 1987.
 • Calaix de sastre III (1795-1797). Barcelona: Curial, 1988.
 • Calaix de sastre IV (1798-1799). Barcelona: Curial, 1990.
 • Calaix de sastre V (1800-1801). Barcelona: Curial, 1994.
 • Calaix de sastre VI (1802-1803). Barcelona: Curial, 1994.
 • Calaix de sastre VII (1804-1807). Barcelona: Curial, 1995.
 • Calaix de sastre VIII (1808-1810). Barcelona: Curial, 1996.
 • Calaix de sastre IX (1811-1812). Barcelona: Curial, 2000.
 • Calaix de sastre X (1813-1814). Barcelona: Curial, 2005.
 • Calaix de sastre XI (1815-1816). Barcelona: Curial, 2005.

Estudis sobre l'autor/autora