Autors i Autores

Rafael d'Amat (Baró de Maldà)
1746-1819

Pòrtic

Rafael d'Amat, baró de Maldà (Barcelona, 1746 - 1819). Escriptor. Membre de l'aristocràcia catalana, és considerat la gran figura de la literatura catalana del segle XVIII.

Del 1769 fins al 1816, quasi ininterrompudament, escriu un immens dietari en setanta-cinc volums manuscrits conservats, titulat Calaix de sastre, que és una font preciosa d'informació sobre la societat, la cultura, els costums, l'economia i la política del tombant del segle XVIII i els inicis del XIX a Catalunya. Té un estil col·loquial i immediat amb el lector, influenciat per la literatura popular i satírica del seu temps. Tot i les possibilitats mínimes del català literari de l'època, aconsegueix una narració viva, fresca i amb una gran riquesa de nivells narratius.

Les primeres publicacions consisteixen en fragments del dietari, i apareixen a inicis del segle XX, amb títols com Excursions d'en Rafel d'Amat per Catalunya i Rosselló en l'últim quart del segle XVIIIè (1919), i Un Viatge a Vic en 1808: memòries del Baró de Maldà (1925), entre d'altres. El 1954 Alexandre Galí publica el primer estudi complet de la vida i l'obra de l'autor, Rafael d'Amat i de Cortada, Baró de Maldà: l'escriptor, l'ambient, que obre el camí per a l'estudi en profunditat del Calaix de sastre. L'any 1987, Ramon Boixareu inicia la revisió completa del dietari i la selecció del material considerat essencial, que consistirà en onze volums publicats per l'editorial Curial entre 1987 i 2005. També es publiquen altres fragments del Calaix de sastre, com Viatge a Maldà i anada a Montserrat (1986), Exili de Barcelona i viatge a Vic, 1808 (1991), i estudis sobre la vida de l'autor o sobre aspectes concrets del seu dietari, com El Baró de Maldà: materials per a una biografia (2003), de Vicenç Pascual, i Xocolata tots els dies: a taula amb el Baró de Maldà (2004), de Joan D. Domènech.Pàgina elaborada per Josep Miàs i Miàs per a l'AELC.
Fotografia del pòrtic: Còpia de la portada original manuscrita del Calaix de sastre, extreta de l'estudi d'A. Galí, Rafael d'Amat i de Cortada, Baró de Maldà: l'escriptor, l'ambient (1954).