Autors i Autores

Josep Benet
1920-2008

Selecció de pròlegs i altres contribuccions

  • Bernil i Mach, Josep Maria. La Guerra Civil a Figueres: 1936-1939. Figueres, L'Empordà, 1986.
  • Colomines i Companys, Agustí. Catarroja 1936-1939: insurgent i administrada. Catarroja, Biblioteca i Arxiu de Catarroja, 1987.
  • Espinàs i Massip, Josep Maria, vegeu: El llibre de la Diada; 11 setembre 1977.
  • Garriga i Andreu, Joan. Revolta i Guerra Civil a la Garriga: 1936-1939. Presentació de Núria Albó. Argentona, L'Aixernador, 1986.
  • Nin i Pérez, Andreu. Els moviments d'emancipació nacional. Pròleg de Josep Benet amb el pseudònim d'Oriol Puigvert. Paris, Éditions Catalanes, 1970. (Frontera oberta, 2)
  • Prat de la Riba i Sarrà, Enric. La Nacionalitat catalana. Cronologia a cura de Josep Benet. Barcelona, Barcino, 1977.
  • Rovira i Virgili, Antoni. El Nacionalisme, Barcelona, Edicions del Cotal, 1978.
  • Tasis i Marca, Rafael. Les presons dels altres: records d'un escarceller d'ocasió. Anotacions i apèndix documental per Josep Benet. Barcelona, Pòrtic, 1990.
  • Viladot i Presas, Albert. Nacionalisme i premsa clandestina, 1939-1951. Pròleg de Joan B. Culla; epíleg de Josep Benet. Barcelona, Curial, 1987. (Biblioteca de cultura catalana, 64)