Autors i Autores

Jordi Bergonyó

Història

És fàcil d'explicar una història!...
Només cal una mica de fantasia!...
I la història esdevé real!
Fou perseguit!
Fou detingut!
Fou acusat!
Fou processat!
Fou sentenciat!
Fou empresonat!

si té dues mans
i s'ha de tractar
amb els qui són com ell
pot dialogar
si cal fer art
pot ser artista
si cal deixar testimoni escrit
pot escriure
si cal reproduir-se
es pot reproduir
si cal fer i refer
pot fer i refer
al capdavall
són les seves mans

Fou defenestrat!
Fou executat al garrot!
Fou afusellat al peu del cementiri!

els qui es tanquen a casa seva
a viure la seva vida d'una manera recollida
però

que no els estranyi que se'ls ompli la
seva casa de gent

si té dues mans
i cal fer en silenci
pot callar
i anar fent
si cal parlar hores i hores
pot parlar dies i dies seguits
si cal que un home siguin cent
pot multiplicar-se
si algú vol anorrear-lo
pot anorrear-lo ell
al capdavall
és el que sempre ha hagut de fer

Fou abatut per les forces antiguerrilla!
Fou bombardejat i metrallat!

els qui sempre saben l'hora i el dia
però
que no es refiïn
ni del calendari
ni del rellotge

si cal
per un temps
per molt de temps
pel temps que calgui
deixar-se estar de remordiments
i de males consciències
pot no tenir-ne cap

Li foren tallades totes dues mans!

cada dia el rellotge desperta en Joan
a la mateixa hora és dilluns encara és
possible d'explicar una història peus
a terra prou

(Fragment del llibre Història. Mataró: Robrenyo, 1978, p. 80-83)