Autors i Autores

Joan Bonet Nadal
1929-2017

Coberta del llibre Pipades i vivències.
Coberta del llibre Las pipas.

Obra

Narrativa breu

  • Les rondalles de la pipa. Palma de Mallorca: Moll, 1978.
  • ...I fumant en pipa! València: Prometeo, 1981.
  • Pipades i vivències. Palma de Mallorca: Moll, 1983.
  • El pipamerón. Cuentos de la pipa. Palma: Cort, 1984 [traducció al castellà, feta pel propi autor, del llibre Les rondalles de la pipa].
  • Amb pipa i sense: el sisè sentit i altres contextos. Palma: Fundació Sa Nostra, 2004.

Crítica literària o assaig

  • Las pipas: prontuario de pipología. Palma: Cort, 1978.
  • La pipa en Baleares. Palma: Luís Ripoll Editor, 1980.

Traduccions realitzades per l'autor/a

  • VERDAGUER, Joaquín: L'art de fumar en pipa. Ciutat de Mallorca: Edicions J. Mascaró Pasarius, 1975; Palma de Mallorca: Moll, 1980 [amb dibuixos d'Aina Bonner].

Altres

  • ÁVILA, Francisco Rubén: Contes d'aquí i d'allà [pròleg de Joan Bonet de Ses Pipes]. Palma: Ediciones "Por Libre", 1994.

Estudis sobre l'autor/autora

  • LLOMPART, Josep Maria: "En Bonet de Ses Pipes", pròleg a l'obra Les rondalles de la pipa. Palma de Mallorca: Moll, 1978, p. 7-9.