Autors i Autores

Guillem Cabrer
1944-1990

Articles sobre l'autor

 • DOLS, Nicolau i de la ST SAMPOL, Gabriel: "Sota el signe de Taure. Aproximació a l'obra poètica editada de Guillem Cabrer", dins CABRER, Guillem: Poesia Completa (Obra editada). Palma: Sa Nostra-Caixa de Balears, 2000, p. 9-46
 • DOLS, Nicolau: "Els silencis del Minotaure", dins Retrats.Guillem Cabrer. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2006, p. 39-46
 • GIBERT, Miquel: "Sobre el teatre de Guillem Cabrer", Serra d'or (Barcelona), núm. 371, 1990, p. 66-67
 • JANER MANILA, Gabriel: "Monòlegs", Última hora (Palma), 12 de maig de 1980
 • LLOMPART, Josep Maria: "Guillem Cabrer o l'alegria de viure", dins Retrats. Guillem Cabrer. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2006, p. 13-26
 • NADAL, Antoni: "Guillem Cabrer, autor de teatre", dins NADAL, Antoni: Teatre modern a Mallorca. PAM/Universitat de les Illes Balears, 1998, p. 161-163
 • RIERA, Miquel Àngel: "Pròleg", dins Carta oberta. Palma: Olañeta, 1979, p. 57-60.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Introducció", dins 10 poetes mallorquins dels anys 70. Palma: Diari de Balears, 2006.
 • SABRAFÍN, Gabriel: "La visió subjectiva", dins Retrats. Guillem Cabrer. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2006, p. 33-38
 • SAMPOL, Gabriel de la S. T. : "Introducció", dins CABRER, Guillem: Sonets. Palma: Mixtàlia-Consell de Mallorca, 2009, p.9-25
 • SAMPOL, Gabriel de la S. T. : "Cabrer Borràs, Guillem", dins Diccionari del teatre a les Illes Balears, vol. I. Palma-Barcelona: Lleonard-PAM, 2003, p. 122-123
 • SANTANDREU, Jaume: "Carta a Guillem Cabrer en els quinze anys de la seva fuita", dins Retrats. Guillem Cabrer. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2006, p. 27-32
 • SANTANDREU, Jaume: "Proemi de comparsa", dins Amor somriu de perfil. Barcelona: Columna, 1988, p. 121-124
 • VIÑAS, Encarnació i LLOMPART, Josep Maria: "Pròleg", dins CABRER, Guillem: Teatre. Palma: Moll, 1981, p. 7-12