Autors i Autores

Esperança Camps

Col·lecció particular.

Xavier Moran és un cagadubtes. Viu amb una dona molt més jove que ell de qui està molt enamorat, però dubta. Sempre dubta. Aquests interrogants desapareixen, tanmateix, quan Xavier esdevé un home de negocis important i respectat, que sap amb qui s'ha de relacionar. Té accés a despatxos i a converses confidencials i es mou per uns territoris on res no és el que sembla. Col·lecció particular és una novel·la breu que retrata una ínfima part de les misèries que ens han acompanyat els anys previs a l'arribada de la crisi econòmica: el menyspreu a les ideologies, la corrupció, el tràfic de favors.