Autors i Autores

Pere Capellà
1907-1954

Coberta de l'obra Sa Madona du es maneig.
Coberta de l'obra L'amo de son Magraner.
Coberta del llibre Obres Completes I.

Obra

Poesia

Crítica literària o assaig

Obres completes

Estudis sobre l'autor/autora