Autors i Autores

Joaquim Carbó

Coberta de Calidoscopi de l'aigua i del sol

Calidoscopi de l'aigua i del sol.

Edat de lectura

L'extensió de la novel·la (amb un total de dues-centes pàgines) i els temes proposats fan que en sigui aconsellable la lectura a partir de 12 anys. El tema de l'ecologia pot ser tractat com a contingut curricular dins d'un crèdit variable de Ciències socials o d'ètica.


Argument

La intervenció de l'home sobre la natura i l'experimentació en la fusió nuclear a la fi del segle posa en perill l'equilibri ecològic: es produeix la descongelació dels casquets polars. Al mes de gener de l'any 2000 la major part del país queda coberta per les aigües i la gent ha d'iniciar una nova vida. L'Artemi, la Letes i la Lola decideixen fer-ho al Cim Pelut. L'Andreu opta per ajudar la gent i avisar-los del perill imminent.


Estructura

Novel·la amb trets característics de la ciència-ficció, basa la seva trama en la formulació de la hipòtesi següent: què passaria si...? L'eix estructural de l'obra és el temps. La primera part, narrada en tercera persona, situa el lector al juliol de l'any 1985. Els divuit capítols narrats en primera persona i en forma de dietari componen la segona part, que transcorre al desembre de l'any 1999. A la penúltima part, a partir de l'any 2000, torna la veu del narrador en tercera persona i, en l'últim capítol, situat uns anys més tard, Joaquim Carbó explica breument, a tall de conclusió, el destí dels protagonistes i convida el lector a reflexionar sobre els nous reptes que els esperen.


Tema

Al voltant de l'aventura narrada, l'autor invita a la reflexió sobre temes com els desastres ecològics que pot provocar la intervenció de l'home en la natura, les diferents actituds dels humans davant d'una situació límit (la solidaritat, el rebuig, l'egoisme), l'amistat com a sentiment necessari per a superar els moments difícils, la Terra com a llegat de la humanitat, la valoració de la cultura, de la llengua i de la natura per damunt del diner, i la informació que rep la població a través dels mitjans de comunicació.


Personatges

L'Artemi és un personatge característic de la novel·la d'aventures. És un jove que inicia una nova vida (un viatge) al Cim Pelut, acompanyat de les seves amigues, la Letes i la Lola. Contràriament al que es pot pensar, com a heroi no és perfecte, és solidari solament amb les seves amistats. Creu que cadascú opta per una manera de viure i que la manera millor de fer-ho és en harmonia amb la natura. L'experiència viscuda l'ajuda a fer realitat els seus projectes.
La Letes i la Lola són les companyes de viatge del protagonista; els seus caràcters són diferents, però ambdues són fidels a l'amistat que els uneix i ajuden el noi en tot moment.
En Ramon té les qualitats que manquen al protagonista. No té pèls a la llengua i està disposat a dir no a qui sigui i quan li sembli oportú. Sap renunciar a tot per fidelitat a uns principis i és solidari: davant del perill, en lloc d'enfilar-se muntanya amunt per salvar-se, es queda a ciutat i n'alerta la població.
Les famílies dels joves són diferents en cada cas. El pare de l'Artemi és un referent clar i positiu per al noi, en canvi les noies s'asseguren que les seves famílies estiguin bé i després ja no se'n preocupen.
Cal destacar el fet que els grans deixen fer els joves en tot moment; d'aquesta manera, en Joaquim Carbó deixa que voli la imaginació del lector i que especuli sobre el futur dels personatges.


Suggeriments didàctics

1. Tot fullejant el contingut de la novel·la, es constata que Carbó encapçala cada part del llibre amb uns versos de diferents poetes catalans: J.V. Foix, M. Martí i Pol, J. Verdaguer, J. Vinyoli. El contingut d'aquests versos està relacionat amb la idea central o els fets de cada una de les parts. Es pot buscar informació sobre els poetes i raonar per què Carbó n'ha triat aquests versos.

2. Les decisions preses pel protagonista sobre el que s'ha d'emportar al Cim Pelut (llibres, discos, eines, menjar) poden ser analitzades per ajudar l'alumnat a especular sobre quines serien les seves decisions en la mateixa situació. Preguntes del tipus: L'Artemi s'enduu llibres, música i pel·lícules al Cim Pelut. Quines funcions tenien els llibres per als joves? Si vosaltres haguéssiu estat els protagonistes de la novel·la, quins tres llibres us hauríeu endut? Per què?

3. La varietat de temes sobre ecologia i ciència que apareixen en l'obra han de fer reflexionar el lector sobre la veracitat dels fets. Per exemple: És possible que un molí vell proporcioni corrent elèctric com ho fa el de l'Artemi a les pàgines 64 i 65? És veritat que les marees són provocades per l'atracció que hi exerceixen la lluna i el sol? Poden descongelar-se els pols, com ocorre en la novel·la, i inundar part de la Terra?

4. El fet que la novel·la es basi en esdeveniments que, situats en un futur molt proper, s'originen en problemes ja presents en el món actual (la proliferació d'incendis forestals, l'expansió de les urbanitzacions, l'augment del soroll dels vehicles, l'extensió de la processionària, etc.) permet organitzar un debat perquè els alumnes exposin els seus punts de vista sobre ells i intentin trobar-hi solucions.

5. Quan Joaquim Carbó va escriure la novel·la, va pensar que els seus lectors serien nois i noies d'ensenyament secundari i que possiblement no coneixerien algunes de les paraules que hi apareixen. És per això que en els últims apartats del llibre, el "Glossari" i les "Dades culturals", el lector té la possibilitat de consultar els dubtes de lèxic o de referents històrics i així avançar tot sol en la comprensió del text. Al final del llibre, l'autor proposa activitats amb la intenció de fer reflexionar el lector sobre el contingut de la història.