Autors i Autores

Joaquim Carbó

Coberta del llibrer En ploramiques i els animals.

En Plora Miques i els animals.

Il·lustracions de Carme Peris.

En Plora Miques era un pellroja que, de petit, no es feia estimar perquè tenia el plor fàcil. I si va créixer apartat de la gent del poblat, cansada de sentir-lo bramar per qualsevol cosa, cada dia que passava era més amic dels animals. Tant, que va ser company del Llop i el primer de muntar el Cavall, dues bèsties que fins aquell moment no es deixaven dominar.