Autors i Autores

Montserrat Castillo

Coberta del llibre Junceda il·lustrador. El tresor de l'illa.
El text descriu aquesta imatge.

Junceda il·lustrador. El tresor de l'illa

"El nucli de l'acció el constitueix un triangle inclinat, el vèrtex del qual seria el capell de Silver, els braços amb les pistoles i el mort a la fossa, a un costat, i l'esquena de Silver i Jim, a l'altre. La bisectriu del triangle seria la crossa de Silver. Aquesta composició en picat té com a finalitat engrandir —donar-li poder— i aplanar el caigut a la fossa. Hi ha un altre element que reforça aquest efecte: l'arbre de darrere representa el nou Silver —és a dir, en reforça la figura— i el brancatge fosc contribueix a aplanar les figures del terra i de tota la resta de la composició. Si no hi fossin, el tronc de l'arbre dirigiria l'atenció cap amunt. Els dos pirates que fugen al fons no fan res més que constituir una línia de moviment, que s'inicia en el peu esquerre del primer i continua creant una línia sinuosa formada pel seu braç, tot lligant amb el braç de l'altre, el cap i el cos.
Cal destacar-hi el ric tractament descriptiu de l'arbre i de les herbes, així com el ritme alternat de fosc i clar de la superfície del terra, que li dóna volum."


(Del llibre: Junceda il·lustrador. El tresor de l'illa. Barcelona: Regidoria de Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona, Col. El traç que alliçona 1, 1990, p. 204-205)