Autors i Autores

Montserrat Castillo

Comentaris d'obra

"La aportación fundamental del libro de Castillo radica en el estudio y valoración de la obra de Junceda desde el punto de vista artístico y considerándola en su integridad, lo que no se había hecho hasta ahora. [...] La autora aporta además el estudio sistemático de uno de los libros ilustrados por Junceda [...], cuyas ilustraciones son analizadas una a una desde el punto de vista estilístico."

(Rosa Maria Piñol. "Primer estudio artístico de los dibujos de Junceda", La Vanguardia, 17 de gener 1991, p. 46)

* * *

"El artista barcelonés Junceda, un gran dibujante y sin duda mejor ilustrador, merecía un libro como el que acaba de ser publicado por el Ayuntamiento de Barcelona. [...]
Montserrat Castillo le ha dedicado ahora una monografía de gran interés y formalmente cuidadísima, incluso emocionante. Una serie de capítulos de temática bien diferente dan noticia de un abanico de aspectos del artista."

(Lluís Permanyer. "Junceda, el gran ilustrador", La Vanguardia, 19 de gener 1991, "Revista", p. 9)

* * *

"L'autora ja fa anys que es dedica monogràficament a historiar aspectes del món de la il·lustració. Ha treballat, especialment, la figura de Joan Junceda, aquell dibuixant extraordinari, genial creador, d'ambients, omnipresent en la història literària, periodística i àdhuc política de la Catalunya de la primera meitat del segle XX. També ha treballat Joan D'Ivori i Lola Anglada, una mica més mitificada. Aquí, però, l'objecte de la seva atenció s'estén a tots els il·lustradors i al conjunt de la seva tasca. [...]
La gran aportació d'aquest llibre, a part de la visió general del tema, naturalment, és aquesta mena de diccionari bibliogràfic que conté, on al costat d'amplis capítols dedicats a consideracions de conjunt i noms principals, tot un rosari de noms desconeguts de la majoria, però ben actius en el camp del dibuix per a infants, hi tenen una succinta biografia carregada de notes i informacions concretes, que ha de ser en el futur un punt de referència obligat i molt sovint únic en acostar-se al món del llibre per a infants i als seus protagonistes."

(Francesc Fontbona. "Pròleg", dins Montserrat Castillo: Grans il·lustradors catalans. Barcelona: Biblioteca de Catalunya - Barcanova, 1997)

* * *

"Montserrat Castillo, a partir de l'anàlisi detallada dels treballs més rellevants de Lola Anglada, ofereix en aquesta obra una visió completa i panoràmica de la creadora d'El més petit de tots [...]. Tot i que el fil conductor de l'explicació remet a qüestions estilístiques, Castillo punteja el text amb fets biogràfics que ajuden a situar la dibuixant en l'ambient de la dinàmica artística i política de la Catalunya del primer terç de segle, anys de consolidació professional per a Anglada."

(Ignasi Aragay. "El món fantàstic de Lola Anglada", Avui, 28 de novembre 2000, p. 38)

* * *

"Aquest llibre, amb una edició molt acurada, és digne de ser destacat per tres factors: El primer i obvi per als qui coneixen Lola A. [...] és que omple un buit que era anormal en un país que vol ser normal [...]. En segon lloc, perquè va ser la primera dona catalana dedicada a l'art de la il·lustració i ho va poder fer de ple i amb la categoria i la naturalitat [...] dels seus companys [...]. El tercer factor ve de la qualitat del llibre: no solament qualitat material, amb reproduccions d'originals, paper de qualitat, relligat amb tapa dura i amb sobrecoberta, sinó sobretot per l'estudi detallat i aprofundit que li dedica Montserrat Castillo, crítica d'art i especialista en la il·lustració catalana d'inicis del segle XX. Aquest llibre és una delícia que agradarà a tothom, tant per les reproduccions com per l'estudi detallat que en fa l'autora resseguint la vida de l'artista, les influències, el que se'n deia a la premsa, l'evolució i els motius dels canvis, la mentalitat de l'artista, la guerra civil, la defensa de les llibertats i la situació en què va quedar després de la gran desfeta."

(G.O. de L.B. "La naturalitat en una dona-artista", Serra d'Or (Barcelona), núm. 500, juliol-agost 2001, p. 106)

* * *

"Per això l'interès de l'exposició que ens ocupa —comissariada per Montserrat
Castillo—, a banda dels materials presentats per a la visita del passejant tranquil,.. Lola Anglada i l'ideal del llibre, pretén ser una aportació al coneixement de l'obra gràfica, literària i pedagògica de l’autora.

Montserrat Castillo és autora d'una de les millors monografies existents sobre la nostra il·lustradora: Lola Anglada o la creació del paradís propi (Barcelona, Meteora, 2000). D'aquesta mateixa autora, i amb relació a l'obra de Lola Anglada, podeu veure: Grans il·lustradors catalans del llibre per a infants (1905-1939), Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1997, p. 221-242."

(Ramona Valls. "Lola Anglada i l’ideal del llibre", dins Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació, Núm. 8, 2005, p. 310-313)


* * *

"Cada vegada és més habitual que les exposicions ens ofereixin un catàleg d'allò més útil per a l'estudi de l'autor, l'època o el gènere que s'hi presenta [...] El seu estudi, titulat Madorell a la Biblioteca de Catalunya, és una aproximació rigorosa, documentada i clara a l'obra de Josep Maria Madorell i Muntané (Molins de Rei 1923 -2004), basada en el fons que la família va donar a la Biblioteca, poc després de la mort del dibuixant. Montserrat Castillo, un cop presentat el personatge, divideix l'estudi en set parts. [...]

Un catàleg que, no cal dir-ho, dóna solidesa als estudis que sobre la il·lustració i la literatura infantil i juvenil catalanes s'estan publicant aquests darrers anys."

(Pere Martí i Bertran. "Montserrat Castillo i Madorell, la col·lecció de la BC", Revista de Catalunya, núm. 224, gener 2007, p. 99-101)

* * *

"Si arran de la publicació del catàleg Madorell, la col·lecció de la BC, Dolors Lamarca, la directora de la Biblioteca, va afirmar que l'estudi de Montserrat Castillo posava les bases de l'anàlisi de l'obra de Madorell, amb Madorell. Una vocació pel còmic, hem d'afirmar que es va una mica més enllà i que com a mínim se'n posen els fonaments. Uns fonaments sòlids i imprescindibles per a qualsevol estudi posterior de l'obra del creador d'en Jep i en Fidel. "Uns fonaments que impediran que el record i el mestratge de l'artista desapareguin perquè disposarà d'una bibliografia sòlida que el situarà dins la història de l'art local i de l'universal i tot" (p. 13) per dir-ho en paraules de la comissaria de l'exposició: Montserrat Castillo.

L'autora a partir dels materials exposats, hi fa un estudi d'allò més aprofundit de l'obra de Madorell, centrant-se sobretot en l'evolució i les influències rebudes. […] A partir d'aquí, guiats per la ploma àgil i clara de Montserrat Castillo, resseguirem els camins d'en Madorell per aconseguir un estil propi i per crear uns personatges ben personal que el convertiran en un "creador dret i fet", en el "gran mestre que és" (p. 47) per dir-ho en paraules de l'autora."

(Pere Martí i Bertran. "Guia de Lectura: Madorell. Una vocació pel còmic", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 238, abril de 2008, p. 97-99)