Autors i Autores

Joan Coromines
1905-1997

Antologia

"Sense M. Aguiló i P. Fabra —i no sols per llurs diccionaris— una obra com aquesta hauria estat simplement inconcebible. Sense l'altra empenta que ens donaren Moll i el seu mestre Alcover, fóra incomparablement més incompleta i trontollant la doctrina ací continguda. Potser algú trobarà que sóc sovint sever i implacablement crític posant de relleu errors que veig en les teories etimològiques, en les dades i en les filiacions que s'han donat com a bones en el diccionari Alcover-Moll i en algunes altres obres, en particular aquest repertori ingent i magistral que és el FEW de W. Von Wartburg. Doncs, si sense aquestes dues obres immenses la nostra hauria estat més flaca, hi ha ingratitud per part nostra, pensarà algú. Tampoc envers aquells mestres estimats que he esmentat abans, no ens abstenim de combatre les seves idees quan veiem avui que no s'hi ha de creure. Els nostres deures de cara al futur han de pesar més que l'apologia del passat."

(Fragment del prefaci de Joan Coromines a Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. Barcelona: Curial, 1980-1991)