Autors i Autores

Joan Coromines
1905-1997

Coberta del llibre Vocabulario aranés.
Coberta del llibre Estudis de toponímia catalana.
Coberta del primer volum del Diccionario crítico etimológico castellano e hispano.

Obra

Crítica literària o assaig

 • Vocabulario aranés [tesi doctoral]. Barcelona, 1931.
 • Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos, 1954-1957.
 • Algunes lleis fonètiques catalanes no observades fins ara. 1954.
 • El que s'ha de saber de la llengua catalana. Palma: Moll, 1954.
 • Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos, 1961.
 • Estudis de toponímia catalana. Barcelona: Barcino, 1965-1970.
 • Lleures i converses d'un filòleg. Barcelona: Club Editor, 1971.
 • Tópica hespérica. Estudio sobre los antiguos dialectos, el substrato y la toponímia romances. Madrid: Gredos, 1972.
 • Entre dos llenguatges. Barcelona: Curial, 1976-1977.
 • Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico [amb José A. Pascual]. Madrid: Gredos, 1980-1991.
 • Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana [amb Joseph Gulsoy, Max Canher, Carles Duarte i Àngel Satué]. Barcelona: Curial, 1980-1991; Barcelona: Fundació Coromines-Ara Llibres, 3 vol., 2013. (Versió abreujada a càrrec de Josep Ferrer)
 • El parlar de la Vall d'Aran. Gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó. Barcelona: Curial, 1990.
 • Onomasticon Cataloniae. Barcelona: Curial, 1989-1997.
 • Articles

Traduccions realitzades per l'autor/a

Estudis sobre l'autor/autora