Autors i Autores

Joan Coromines
1905-1997

De l'alemany

  • HOFMANN, J.B.: El latín familiar. Madrid: Centro Superior de Investigaciones Científicas, 1958.
  • FERRER, Joan: <"En memòria 'Sobre l'elocució catalana en el teatre i la recitació' de Joan Coromines," Els Quaderns del Nacional (Barcelona), núm. 1, setembre 1997, p. 9-18. [Reprodueix la traducció de la Cançó de Mignon que Joan Coromines va deixar escrita en la darrera pàgina del seu exemplar del Wilhelm Meisters Lehrjahre de Goethe, l'any 1990.]