Autors i Autores

Joan Coromines
1905-1997

Coberta del primer volum de l'Onomasticon Cataloniae.

Onomasticon Cataloniae.

Ampli recull d'onomàstica que enregistra i explica etimològicament els noms de persona i de lloc, antics i moderns, emprats al domini lingüístic català. És obra de Joan Coromines, amb la col·laboració de Max Cahner, Joan Ferrer, Josep Giner, Joseph Gulsoy, Josep Mascaró, Philip D. Rasico i Xavier Terrado. Fruit de més de seixanta anys de dedicació (1931-94), conté més de 400.000 topònims vius recollits en enquestes orals realitzades en uns 2.000 municipis, als quals cal afegir desenes de milers de noms de lloc antics, topònims estrangers i antropònims obtinguts mitjançant el buidatge de documentació escrita de tot tipus. Publicada per Curial Edicions Catalanes, consta de nou volums i un índex. El pla inicial de l'obra preveia presentar els materials ordenats per regions geogràfiques, però després de la publicació del primer volum (sobre toponímia antiga de les Illes Balears), es va decidir fer una ordenació alfabètica dels materials, tret del darrer volum, que es reserva per als antropònims que no hagin aparegut abans.