Autors i Autores

Joan Coromines
1905-1997

Edicions d'autors antics i moderns

 • Cerverí de Girona. Narrativa. Barcelona: Curial, 1985.
 • Cerverí de Girona. Lírica [amb Beata Sitarz Fitzpatrick]. Barcelona: Curial, 1988.
 • Pere Coromines. Obres completes. Barcelona: Selecta, 1972.
 • Pere Coromines. Diaris i records. Barcelona: Curial, 1974-1975.
 • Pere Coromines. Obra completa en castellano. Madrid: Gredos, 1975.
 • Francesc Eiximenis. Lo libre de les dones. Barcelona: Curial, Universitat de Barcelona, 1981.
 • Pompeu Fabra. Gramàtica catalana. Barcelona: Teide, 1956.
 • Guillem de Cervera. Versos proverbials. Barcelona: Curial, 1991.
 • Miscel·lània Fabra. Recull de treballs de lingüística catalana i romànica dedicats a Pompeu Fabra pels seus amics i deixebles amb motiu del 75è aniversari de la seva naixença. Buenos Aires: Impremta i Casa Editora Coni, 1943 [1944].
 • Juan Ruiz. Libro de buen amor. Madrid: Gredos, 1967.
 • Vides de sants rosselloneses. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1977.