Autors i Autores

Joan Coromines
1905-1997

Articles

 • BADIA I MARGARIT, Antoni M.: "Joan Coromines (1905-1997)" [necrològica], Revue de Linguistique Romane (Estrasburg), núm. 61, 1997, p. 300-308.
 • BADIA I MARGARIT, Antoni M.: "La dèria de la llengua", Avui, 3 de gener 1997.
 • BALDINGER, Kurt: "Kritische Würdigung des neuen katalanischen etymologischen Wörterbuches von Joan Coromines", Zeitschrift für Katalanistik (Tubinga), núm. 3, 1990, p. 130-136.
 • BALDINGER, Kurt: "Los dos nuevos diccionarios de Corominas para el español y el catalán (DECH y DCAT). Reflexiones críticas", dins el llibre col·lectiu Estudios de lingüística y filología españolas. Homenaje a Germán Colón. Madrid, Gredos, 1998, p. 85-113.
 • BARCELÓ, Carmen: "El mozárabe en la obra de Joan Coromines", dins Solà (ed.), 1999, p. 119-132.
 • BONADA, Lluís: "El diccionari més viu", El Temps, 14 de febrer 1994.
 • BONADA, Lluís: "Coromines, un geni desaprofitat", El Temps, 22-28 de març 2005, p. 60-61.
 • CAHNER, Max: "Notes bibliogràfiques sobre l'obra de Joan Coromines", dins Joan Coromines, Entre dos llenguatges. Barcelona: Curial, vol. I, 1976, p. 5-23.
 • CAHNER, Max: "Les tres grans empreses del filòleg", Avui, 21 de març 1985.
 • CAHNER, Max: "Un gran científic i un gran patriota", Avui, 3 de gener 1997.
 • CAHNER, Max: "El saber compartido" [amb Joan Ferrer], La Vanguardia, 4 de gener 1997.
 • CAHNER, Max: "Joan Coromines, cent anys", Revista de Catalunya, núm. 203, febrer 2005, p. 3-7.
 • CASANOVA, Emili: "Joan Coromines i el lèxic català: aspectes històric i geogràfic", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló de la Plana), tom LXXIV, quadern IV, oct.-des. 1998, p. 567-628.
 • COLÓN, Germán: "El Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana de Corominas. Notas de lexicografía y etimología hispánicas", Zeitschrift für Romanische Philologie (Tubinga), núm. 78, 1962, p. 59-96.
 • COLÓN, Germán: "Elogio y glosa del Diccionario etimológico hispánico", Revue de Linguistique Romane (Estrasburg), núm. 45, 1981, p. 131-145.
 • COMADIRA, Narcís: "Ara cada vespre", El País, "Quadern", 17 de març 2005, p. 4d-e.
 • DUARTE, Carles: "Els vuitanta anys fecunds del professor Joan Coromines", Avui, 21 de març 1985.
 • DUARTE, Carles: "El meu Joan Coromines", La Vanguardia, 13 de juny 1989.
 • DUARTE, Carles: "Joan Coromines, la passió per la llengua", Avui, 2 de gener 1997.
 • DUARTE, Carles: "Un mestre incomparable, un llegat esplèndid", Avui, 3 de gener 1997.
 • DUARTE, Carles: "Joan Coromines, la creació persistent, la vida austera", Serra d'Or, febrer 2005, p. 17-22.
 • DIVERSOS AUTORS: "Paraula de Coromines", El País, "Quadern", 17 de març 2005, p. 1-4.
 • ESPINÀS, Josep M.: "Coromines 1990", Avui, 10 de febrer 1990.
 • ESPINÀS, Josep M.: "El solitari de Pineda", Avui, 1 de febrer 1991.
 • ESPINÀS, Josep M.: "L'home d'un segle", Avui, 3 de gener 1997.
 • FANCELLI, Agustí: "Coromina", El País, "Quadern", 17 de març 2005, p. 1c.
 • FERRER, Joan: "Joan Coromines: una obra que continua", Avui, 23 de març 1998.
 • FERRER, Joan: "La calaixera prodigiosa", Llengua Nacional (Barcelona), núm. 39, 2002, p. 24-28; 40, p. 24-27.
 • FERRER, Joan: "Joan Coromines (1905-1997) i la llengua catalana", Llengua Nacional (Barcelona), núm. 51, 2005, 29-36.
 • FERRER, Joan; FERRER, Josep; PUJADAS, Joan: "L'Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines. Història i metodologia", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 142, (juliol-agost 1999), p. 97-118. (També al Butlletí de la Societat d'Onomàstica (Barcelona), núm. 86, 1999, p. 185-199.)
 • FERRER I COSTA, Josep: "Joan Coromines, «opus filològic»", Revista de Catalunya, núm. 203, febrer 2005, p. 45-61.
 • FERRER I COSTA, Josep, PUJADAS I MARQUÈS, Joan: "Escribir desde muy adentro", La Vanguardia, suplement "Culturas", núm. 156, 15 de juny 2005, p. 3.
 • GALMÉS DE FUENTES, Álvaro: "La toponimia mozárabe balear", Revista de Filología Románica (Madrid), núm. 21, 2004, p. 9-79.
 • GAROLERA, Narcís: "El mestre que no vam tenir", Avui, 3 de gener 1997.
 • GAROLERA, Narcís: "El catalán literario. Verdaguer, Maragall, Pla...", La Vanguardia, suplement "Culturas", núm. 156, 15 de juny 2005, p. 4-5.
 • GIMENO BETÍ, Lluís: "Notes toponímiques castellonenques a l'Onomasticon Cataloniae", Butlletí de la Societat d'Onomàstica (Barcelona), núm. 86, 2001, p. 217-246.
 • GUERRERO, Manuel: "Coromines: el valor de las palabras", La Vanguardia, suplement "Culturas", núm. 156, 15 de juny 2005, p. 2.
 • GULSOY, Joseph: "El diccionari etimològic català de Joan Coromines: uns aclariments", dins Karl I. Kobberbig, Arseni Pacheco i Josep Massot i Muntaner (ed.): Actes del Sisè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-amèrica, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992, p. 37-59.
 • GULSOY, Joseph: "L'Onomasticon Cataloniae i la recerca futura", Butlletí de la Societat d'Onomàstica (Barcelona), núm. 86, 2001, p. 247-271.
 • GULSOY, Joseph: "Joan Coromines, el mestre", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 209, setembre 2005, p. 128-134.
 • La Corónica. A Journal of Medieval Spanish Language and Literature (¿Nova York?), 26 de gener 1997. ["Critical Cluster: Homage to Joan Coromines": p. 3-181.]
 • LLOVET, Llovet: "Se non è vero...", El País, "Quadern", 17 de març 2005, p. 5a-d.
 • MALUQUER, "Joan Coromines i els altres", Avui, 14 de juny 1989.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: "Joan Coromines i «Serra d'Or»", Serra d'Or, febrer 2005, p. 26-29.
 • MEIER, Harri: "El diccionario etimológico de Corominas-Pascual", Anuario de Letras (Mèxic), núm. 21, 1983, p. 47-69.
 • MILLÁN, José Antonio: "El «Etimológico castellano». La arqueología del viento", La Vanguardia, suplement "Culturas", núm. 156, 15 de juny 2005, p. 4-5.
 • MIRA, Joan F.: "La mesura impossible", Avui, 3 de gener 1997.
 • MIRA, Joan F.: "Valencians, Coromines", Avui, 19 de novembre 2005, p. 24.
 • NADAL, Marta: "Joan Coromines: una vida al servei de la llengua", Serra d'Or, núm. 355, juny 1989. [Entrevista recollida a Converses literàries. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, p. 105-115.
 • PAGÈS I CASSÚ, David: "Cinc lliçons de Joan Coromines", Llengua Nacional, núm. 52, 2005, p. 40.
 • PASCUAL, José A.: "La pasión por la etimología. Crónica del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas", dins el llibre col·lectiu Lexicografía y lexicología en Europa y América. Homenaje a Günther Haensch en su 80 aniversario. Madrid: Gredos, 2003, p. 509-535.
 • PEREJAUME: "So i subsòl", La Vanguardia, suplement "Culturas", núm. 156, 15 de juny 2005, p. 5.
 • PI DE CABANYES, Oriol: "Joan Coromines: 90 años y dos días", La Vanguardia, 23 de març 1995.
 • PIÑOL, Rosa Maria: "Un gigante de las palabras", La Vanguardia, 20 de març 2005, p. 45-46.
 • PIQUER, Eva: "Cent anys del tità Coromines", Avui, 20 de març 2005, p. 49a-e.
 • PONS, Agustí: "La llengua tenaç", Avui, 29 d'octubre 1994.
 • PONS, Agustí: "Son i el lloc més alt de Sumacàrcer", Avui, 8 d'octubre de 1997.
 • PORCEL, Baltasar: "Un record de Joan Coromines", seguit de "Respostes de Joan Coromines", Serra d'Or, febrer 2005, p. 29-31 + 31-34.
 • PUJADAS I MARQUÈS, Joan: "Joan Coromines, una vida al servei de la llengua i del país", Revista de Catalunya, núm. 203, febrer 2005, p. 31-44.
 • RAFANELL, August: "La vida entera de Joan Coromines", El País, "Quadern", 17 de març 2005, p. 4a-c
 • RASICO, Philip D.: "Els topònims catalans den -et / -ell: entorn d'una tesi de Joan Coromines", Estudis Romànics (Barcelona), núm. 25, 2003, p. 151-166.
 • RIERA, Carles: "Dossier sobre diccionaris a propòsit del Pallars", Nabius. Dossiers de cultura pirenaica. Lleida, Pagès, 2005, p. 21-28.
 • RIERA, Ignasi: "Joan Cormines / Dirty Còmics / Cultura per la pau", El Món, 25 de maig 1984.
 • ROIG, Montserrat: "Joan Coromines, premi d'honor", El Periódico, 25 de maig 1984.
 • RUIZ, Ricard: "Paraula de Joan Coromines", amb "Cronologia" i "Quatre joies etimològiques", El Periódico, suplement "Llibres", 17 de març 2005, p. 2-3.
 • RUIZ, Ricard: "L'ardida piràmide", El Periódico, suplement "Llibres", 17 de març 2005, p. 4.
 • SERRAT, Jordi: "Joan Coromines, patriota exemplar", Avui, 21 de maig 1998.
 • SOLÀ, Joan: "Joan Coromines: un home com la terra", Avui, 11 d'abril 1991.
 • SOLÀ, Joan: "La obra de una vida", La Vanguardia, 4 de novembre 1994.
 • SOLÀ, Joan: "Coromines, 90 anys", Avui, 16 de març 1995.
 • SOLÀ, Joan: "Joan Coromines i Vigneaux 1905-1997" [necrològica], Estudis Romànics (Barcelona), núm. 22, 2000, p. 342-350.
 • SOLÀ, Joan: "Joan Coromines, l'home, el científic, l'escriptor", dins Josep Monserrat Molas, Pompeu Casanovas (eds.): Pensament i filosofia a Catalunya, III (1940-1975). Barcelona: INEHCA, 2004,p. 73-110.
 • SOLÀ, Joan: "Joan Coromines, el savi, el gegant, la persona", Serra d'Or, febrer 2005, p. 23-25
 • SOLÀ, Joan: "Llegiu-lo", Avui, p. 49b-c.
 • SOLÀ, Joan: "Genio y figura", La Vanguardia, 20 de març 2005, p. 46b-d.
 • SOLSONA, Ramon: "Corominae", Avui, 3 de novembre 1994.
 • STRAKA, Georges: "Consultant el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Notes de lectura", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes (Barcelona), núm. 10, 1985, p. 5-19.
 • STRAKA, Georges: "En marge de quelques articles du Diccionari etimològic i complementari de la Llengua catalana", dins Günter Holtus, Georges Lüdi, Michael Metzeltin (ed.): La Corona de Aragón y las lenguas románicas. Miscelánea de homenaje para Germán Colón / La Corona d'Aragó i les llengües romàniques. Miscel·lània d'homenatge per a Germà Colon. Tubinga: Gunter Narr, 1989, p. 453-462.
 • TERRADO PABLO, Javier: "Aportaciones del Onomasticon Cataloniae a la historia lingüística peninsular", Alazed (Osca), núm. 8, 1996 [1997], p. 181-191.
 • TERRADO PABLO, Javier: "In memoriam Joan Coromines (1905-1997)", Alazed (Osca), núm. 8, 1996 [1997], p. 241-246.
 • TERRADO PABLO, Javier: «L'Onomasticon que podem continuar fent», Avui (Barcelona), 4 de febrer 1999, p. 4.
 • TIÓ, Pere: "Joan Coromines i els seus amics", Avui, 25 d'octubre 1987.
 • TIÓ, Pere: "Joan Coromines, íntim i familiar", Avui, 25 de maig 1997.
 • TRIADÚ, Joan: "La fidelitat", Avui, 3 de gener 1997.
 • TURULL, Albert: "Joan Coromines i el Pirineu", Nabius. Dossiers de cultura pirenaica. Lleida, Pagès, 2005, p. 269-284.
 • VALLVERDÚ, Josep: "Panòplia d'eines: sobre un diccionari", Avui, 22 de febrer 1984.
 • VELAZA, Javier: "Les llengües antigues dels Pirineus", Nabius. Dossiers de cultura pirenaica. Lleida, Pagès, 2005, p. 237-244.
 • VILAGELIU, Ramon: "Torrentades", El 9 Nou (Vallès Oriental), 24 de març 2005.