Autors i Autores

Joan Coromines
1905-1997

Entre dos llenguatges.

Entre dos llenguatges és un recull de treballs que tracten d'aspectes diversos de la filologia i de la lingüística catalanes: l'evolució soferta per la llengua al llarg dels segles, la seva diversificació dialectal, les empremptes que hi han deixat els parlars pre-romans o les llengües que, com l'àrab, el grec o el germànic, hi han estat llargament en contacte; i tot això, tant a través de la llengua actual com dels textos antics o dels noms de lloc. Aquest recull conté el conjunt més important de les anticipacions que Joan Coromines ens ha anat donant de les tres grans empreses que han ocupat la part més important de la seva vida professional, des dels mateixos anys de preparació universitària: la Gramàtica històrica catalana, l'Onomasticon Cataloniae i el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. D'entre els estudis que inclouen els tres volums cal destacar-ne tres, per l'originalitat del tema, la novetat dels resultats i els enginyosos mètodes amb què l'autor hi ha arribat: Estudis de fonètica històrica, Sobre les prosificacions de poemes didàctics en el «LLibre de les dones» d'Eiximenis i Els ploms sorotàptics d'Arles. Tots tres poden ser el punt d'arrancada de noves línies de treball de generacions més joves, per mitjà de les quals la filologia catalana es posi al capdavant dels primers països romànics.