Autors i Autores

Miquel Costa i Llobera
1854-1922

Manuscrit d'El pi de Formentor, de Costa Llobera
Revista Mitjorn, on Costa Llobera va publicar diversos poemes

Obra

Poesia

 • Poesies. Palma: Tipografia Catòlica Balear, 1885; Barcelona: Il·lustració Catalana, 1885.
 • De l'agre de la terra. Palma: Tipo-litografia de Amengual i Muntaner, 1897.
 • Líricas [en castellà]. 1899.
 • La deixa del geni. 1900.
 • Tradicions i fantasies. Barcelona: Editorial Catalunya, 1903.
 • Horacianes. Barcelona: Il·lustració Catalana, 1906; Palma: Moll, 1906.
 • Poesies. Barcelona: Gili, 1907.
 • Visions de la Palestina [Notes d'un pelegrinatge]. Barcelona: Il·lustració Catalana, 1908.

Traduccions realitzades per l'autor/a

 • Del francès al castellà
 • Costa Llobera va traduir fragments de Dant Alighieri, Lamartine, Miquel Àngel, Petrarca, Victor Hugo, Virgili.
 • "Prudenci, Els Himnes" [traduccions fetes entre 1912-1922], dins Obres Completes. Barcelona: Il·lustració Catalana, 1924.

Obres traduïdes

Obres completes

 • Líriques. Barcelona: Ed. Catalana, 1923.
 • Obres completes. Barcelona: Il·lustració Catalana, 1923.
 • Antologia poètica. Barcelona: Selecta, 1948.
 • Antologia Lírica. Palma: Moll, 1972.
 • Horacianes i altres poemes. Barcelona: Edicions 62 i "La Caixa", 1982.
 • La veu de l'inefable [Antologia poètica de Miquel Costa i Llobera]. Barcelona: La Magrana, 1999.

Altres

 • Obra de caràcter religiós
 • La forma poètica [Conferència]. 1904.
 • Correspondència de Mn. Miquel Costa [Gènere Epistolar]. Barcelona: Biblioteca Balmes, 1921.

Estudis sobre l'autor/autora

 • VIDAL ALCOVER, Jaume: Estudis de Literatura Catalana Contemporània. Barcelona: Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Barcelona, 1993.
 • TORRES GOST, Bartomeu: Mn. Costa i Llobera [Assaig biogràfic]. Palma: Moll, 1936.
 • SUREDA i BLANES, Josep: Aprenentatge i romiatges del jove Miquel Costa. Palma: Moll, 1980.
 • SANTS OLIVER, Miquel dels: La literatura en Mallorca. Barcelona: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988, pàgs.183-234.
 • GAVÀ, Miquel: Contribució a l'epistolari de Miquel Costa i Llobera. Barcelona: Barcino, 1956.
 • TORRES GOST, Bartomeu: Miquel Costa i Llobera (1854-1922). Itinerario espiritual de un poeta. Barcelona: Balmes, 1971.
 • TORRES GOST, Bartomeu: Epistolari de Mn. Costa i Llobera i Antonio Rubió i Lluch a Joan Lluís Estelrich. Palma: Moll, 1985.
 • LLOMPART, Josep M.: La literatura moderna a les Balears. Palma: Moll, 1989.
 • BATLLORI, Miquel: La trajectòria estètica de Miquel Costa i Llobera. Barcelona: Barcino, 1955.
 • DOLÇ, M.: "M Costa en la consciència d’avui","Romanitat de M Costa","La serra mallorquina de J Alcover", dins Estudis de crítica literària. De Ramon Llull a Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Barcelona: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, pàgs. 115-156.
 • LLANAS, Manuel: "M. Costa i Llobera/ J. Alcover", dins Història de la Literatura Catalana. Barcelona: Edicions 62 i Edicions Orbis, 1985.
 • PERELLÓ, Maria Antònia: "Introducció i comentaris a La veu de l'inefable", Barcelona: La Magrana, 1999.
 • PONS i MARQUÈS, Joan: "Introducció apologètica", dins Obres completes de Miquel Costa i Llobera. Barcelona: Selecta, 1947.
 • CASTELLANOS, Jordi: "L'Escola Mallorquina", dins Història de la Literatura Catalana de Riquer / Comas / Molas. Barcelona: Ariel, 1986, vol.8, pàgs.325-377.
 • GAVÀ, Miquel: "Aspectes humans de Costa i Llobera”, “Una biografia de mossèn Costa i Llobera” dins La lletra i l'esperit. Palma de Mallorca: Moll, 1978, p. 25-28 i 29-31.
 • RIBA, Carles: "Memòria de Mn. Costa i Llobera", dins Obres Completes, 3 Crítica 2. Barcelona: Edicions 62, 1986, p. 174-178.