Autors i Autores

Salvador Dalí
1904-1989

Coberta del recull L'alliberament dels dits, la seva obra catalana completa.
Fotograma d'Un chien andalou.
Edició en francès de La Conquête de l'irrationnel, a Éditions Surrealistes.
Coberta de 50 Secrets of Magic Craftsmanship.
Coberta d'una edició en anglès del Journal d'un génie.

Obra

Guions

 • Un chien andalou [amb Luís Buñuel], 1929.
 • L'âge d'or [amb Luis Buñuel]. 1931.
 • Babaoua. París, 1932.

Altres

 • Manifest groc [amb Lluís Montanyà i Sebastià Gasch]. 1928.
 • La femme visible. 1930.
 • Le Surréalisme au service de la révolution. 1930.
 • L'amour et la mémoire. 1931.
 • La conquête de l'irrationnel. 1935.
 • Ballets. 1939-1941.
 • The Secret Life of Salvador Dalí. 1942.
 • Hidden Faces. 1944.
 • Dalí News. 1945-1947.
 • Fifty Secrets of Magic Craftsmanship. 1948.
 • Journal d'un génie. 1954.
 • Le mithe tragique de l'Angelus de Millet. 1963.
 • Salvador Dalí, corresponsal de J. V. Foix 1932 -1936 [Edició de Rafael Santos Torroella]. Barcelona: Mediterrània, 1986.
 • Salvador Dalí escribe a F. G. Lorca 1925 - 1936. Revista Poesia, Madrid, Ministerio de Cultura, núm. 27-28, 1987.
 • Dalí i els morts. Barcelon: Mediterrània, 1991.
 • Dalí el pa. Barcelona: Tusquets, 1993.
 • La vida secreta de Salvador Dalí. Barcelona: Empúries, 1993.
 • Un diari: 1919-1920. Les meves impressions i records íntims. Barcelona: Edicions 62, 1994.
 • L'alliberament dels dits [Obra catalana completa]. Barcelona: Quaderns Crema, 1995.
 • Obres de museu [Salvador Dalí / Josep Pla]. Barcelona: Parsifal, 1997.
 • Salvador Dalí: àlbum de família. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1998.
 • El mito trágico de "El Ángelus" de Millet. Barcelona: Tusquets, 2002.
 • Set cartes de Dalí a Pere Coromines [cur. Vicent Santamaria de Mingo]. Barcelona: Assoc. de Bibliòfils, 2014.

Estudis sobre l'autor/autora

 • CARRERAS, Anna: "Memòria persistent. Dalí, sempre", Revista de Girona (Girona), núm. 286, setembre-octubre de 2014, p. 61.
 • CAROL, Màrius: El último Dalí. Madrid: El País, 1985.
 • DD. AA.: Dalí i els llibres. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.
 • FANÉS, Fèlix (et al.): Dalí escriptor. Barcelona: Caixa de Pensions, 1990.
 • FANÉS, Fèlix: "Mig secret, mig ocult. Salvador Dalí, escriptor". Els Marges (Barcelona), núm. 42, juny 1990, p. 3-17.
 • GASCH, Sebastià: "Un "Manifest" i un "full groc"". Serra d'Or (Barcelona), núm. 107, agost 1968, p. 27-30.
 • LLORT, Lluís: "Dos de tres". Avui. "Cultura" (Barcelona), 31 d'octubre de 2002, p. 20.
 • MOLAS, Joaquim: "Dalí i els morts". Avui (Barcelona), 11 de febrer de 1991, p. 22.
 • MORET, Xavier: "Coses de Dalí i Pla". El País. "Quadern" (Barcelona), 23 de gener de 2003, p. 5.
 • PAIROLÍ, Miquel: "La prehistòria de Salvador Dalí". Punt Diari (Girona), 2 de desembre de 1988, p. 37.
 • RIERA, Carme: "Un català a Amèrica". La Vanguardia. "Libros" (Barcelona), 15 de juny de 2001, p. 5.
 • RIPOLL, Josep Maria: "Salvador Dalí: L'alliberament dels dits. Obra Catalana Completa". Serra d'Or (Barcelona), núm. 436, abril 1996, p. 97-98.
 • ROIG, Sebastià: "Un paranoic-crític de viva veu". El Periódico de Catalunya. "Llibres" (Barcelona), 6 desembre de 2002, p. 26.
 • SANTAMARIA, Vicent: "Foix, Dalí i les imatges hipnagògiques". Els Marges (Barcelona), maig 1999, núm. 63, p. 7-19.
 • SANTAMARIA, Vicent: "Un poema de Salvador Dalí: "No veo nada...". Reduccions (Vic), núm. 69-70, novembre 1998, p. 93-99.
 • SOLER, Marc: "El genio de l'Empordà". La Vanguardia. "Culturas" (Barcelona), 4 de desembre de 2002, p. 9.
 • VAN DE PAS, Annemieke: Salvador Dalí i l'obra literària. Barcelona: Mediterrània, 1989.