Autors i Autores

Miquel De Renzi

Articles

  • "L'argila d'«Argiles»", Diario de Valencia, 1 de març del 1981, p. 26.
  • "«Pessigolles de Palmera» al ventre del cel", Diario de Valencia, 22 d'abril del 1981, p, 30.
  • "Joan Brossa: Els ulls de l'òliba", L'Espill, núm. 16, hivern del 1982, p. 150-152.
  • "Esperança en el misteri", Daina, núm. 4, gener del 1988, p. 81-90.
  • "Diari de París", L'Espill, primera època, núm. 27, novembre del 1988, p. 65-76.
  • "Tractat de micologia poètica", Levante. El mercantil valenciano, 28 de maig del 1999, p. IV.