Autors i Autores

Bernat Desclot
1240?-1288?

Pòrtic

Bernat Desclot (1240? – 1288?), cronista. Autor del Llibre del rei En Pere d'Aragó i els seus antecessors passats (1280-1288), també conegut com a "Crònica de Bernat Desclot".

No tenim cap certesa documental sobre la identitat de l'autor, però modernament s'ha identificat amb Bernat Escrivà, provinent del Regne de València, que hauria desenvolupat diversos càrrecs rellevants dins l'administració reial. La crònica se centra, principalment, en el regnat de Jaume I el Conqueridor –posa especial atenció en la conquesta de Mallorca (1229) i els seus antecedents–, i en Pere el Gran, personatge central de la crònica, de qui relata la conquesta de Sicília arran de la revolta de les Vespres Sicilianes (1282), el misteriós desafiament de Bordeus amb el rei Carles d'Anjou (1283), i la victòria final davant la invasió francesa de Catalunya, per part de Felip III (1285), que acaba amb la fi del regnat de Pere el Gran, mort de pesta el 1285 a Vilafranca del Penedès.

Tot i que l'autor s'ha de cenyir a l'estil i a la llengua de la prosa cancelleresca, també es deixa influenciar per la literatura èpica i cavalleresca, la tradició joglaresca, les escriptures sagrades i els textos jurídics. En aquest sentit, malgrat la multiplicitat de fonts i d'estils que utilitza, l'autor sap entrellaçar magistralment els diferents materials en una narració perfectament cohesionada. Les descripcions hi són precises, la llengua rica i viva, i els diàlegs estan entre els millors de la prosa medieval catalana.

La crònica de Bernat Desclot ha gaudit d'un gran prestigi literari i historiogràfic, i des d'un inici fins als nostres dies, ha sigut objecte de nombroses còpies manuscrites, traduccions i edicions, així com una font d'influència i informació per a escriptors i historiadors posteriors.Pàgina elaborada per Josep Miàs per a l'AELC.
Imatge del pòrtic: Detall d'una còpia manuscrita (1300-1350) de la crònica de Bernat Desclot, propietat de la Biblioteca de Catalunya (ms. 486, f. 15v).