Autors i Autores

Martí Dot
1900-1973

Articles i pròlegs

  • DYAKONOVA, Xènia: “Un geni d’estar per casa”, Avui (Barcelona), 5 d’abril de 2006.
  • GASSÓ I CARBONELL, Lluís: Pròleg a la segona edició de Poesies de Martí Dot, dins Martí Dot: Poesies. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Edició commemorativa del X aniversari de la seva mort, 1983, p. 21- 26.
  • RASPALL DE CAUHÉ, Joana: Presentació, dins Martí Dot: Poesies. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Edició commemorativa del X aniversari de la seva mort, 1983, p. 15-19.
  • SANS I FÀBREGAS, Llorenç: “Martí Dot, la seva obra i el seu ambient”, Boletín de Información Municipal (Sant Feliu de Llobregat), 1 d’octubre de 1976, p. 12-17.
  • SANS I FÀBREGAS, Llorenç: “Martí Dot, entre nosaltres” dins Martí Dot: Poesies. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Edició commemorativa del X aniversari de la seva mort, 1983, p. 9-14.
  • VILAR, Agustí: “La poesia de Martí Dot” dins El centenari de Martí Dot a les escoles. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 2000, p. 5-8)
  • VILAR, Agustí: “El nostre Martí Dot” dins Martí Dot: Antologia poètica. Barcelona: Viena, 2005, p. 11-12.