Autors i Autores

Teresa Duran

Catàlegs

  • Contes de fades [en col·laboració]. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986.
  • Catalan illustrators from 1906 to 1936. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1988.
  • La literatura en colors. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1989.
  • El libro catalán en nuestros días, dins Mediterráneos. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991.
  • Panorama actual de la il·lustració a Catalunya, dins V Premi Internacional Catalònia d'Il·lustració. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992.
  • Feu lloc a la il·lustració! [coord], dins VII Premi Internacional Catalònia d'il·lustració. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1997.
  • Hay que ver! Una aproximación al álbum ilustrado. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Ministerio de Cultura, 2000.
  • Personatge a la vista! Llibres que fan lectors. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Presidencia, 2005.
  • Barcelona. Festes. Barcelona: Triangle Postals-Ajuntament de Barcelona, 2016.