Autors i Autores

Teresa Duran

Estudis

 • El paral·lepíde blau. Estudi de l'obra narrativa per a infants i joves de Gabriel Janer Manila. Palma: Govern Balear, Conselleria de Cultura, Educació, 1991.
 • Primeres literatures. Llegir abans de saber llegir. Barcelona: La Galera, 1998.
 • Un i un fan cent. Barcelona: La Galera, 2002.
 • Àlbums i altres lectures: Anàlisi dels llibres per a infants. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2007.


 • I els següents capítols de llibres:

 • Taller de contes i rondalles, dins Art i Expressió a l’escola. Vic: Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Universitària de Vic, 1986.
 • Les rondalles avui. L’art de veure-hi a través de la paraula dins IV jornades de Cultura Popular a les Balears. Manacor: Ajuntament i Dept. de Cultura, 1998.
 • El sector professional implicat en la literatura infantil i juvenil dins I Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana, Quaderns Divulgatius 9. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 1998.
 • Pero, ¿qué es un álbum? dins Literatura para cambiar el siglo. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1999.
 • La il·lustració de les rondalles populars, dins De la narrativa oral a la literatura per a infants. València: Bromera, 2000.
 • Sinopsis de la historia de la Literatura Infantil y Juvenil Catalana dins Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Historia Crítica de la Literatura Infantil e Ilustración Ibéricas. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2000.
 • La literatura en la etapa de educación infantil, dins Didáctica de la lengua en educación Infantil. Madrid: Síntesis, 2000.
 • La literatura xica: de contes i rondalles dins Els reptes de l’Educació Infantil, V Jornades d’Innovació en l’Etapa de l'Educació Infantil, Bellaterra, ICE de la UAB, 2001.
 • Le livre de jeunesse en Espagne. Un trésor caché, dins Le livre pour la jeunesse. Patrimoine et conservation répartie. Paris: FFCB, La Joie par les livres, 2001.
 • L’evolució històrica al llarg del segle, dins La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis, T. Colomer (ed). Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.
 • Roc Riera Rojas. Il·lustrador d’ofici. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003.