Autors i Autores

Eduard Escalante
1834-1895

Estudis i articles

 • ARACIL, Lluís V.: "Introducció", dins Eduard Escalante: Les xiques de l'entresuelo. Tres forasters de Madrid . València: Ed. Garbí, 1968, p. 9-88.
 • ARACIL, Lluís V.: "Els sainets d'Escalante" dins Revistes Valencianes. València: Tres i quatre, 1990.
 • CALPE, Àngel- Vicent: La medicina en els sainets d'Eduard Escalante i Mateu.València: Universitat de València. Departament d'Història de la ciència i documentació. (Tesi doctoral), 2000.
 • CARBÓ, Ferran ( i altres): Escalante i el teatre del segle XIX: Precedents i pervivència. València-Barcelona: Abadia de Montserrat, 1997.
 • ENGUIDANOS, Miguel:"Eduardo Escalante: Valencia y el sainete bilingüe" dins Actes del segon Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Yale, 1979. Barcelona: P.A.M., 1982, p. 223-236.
 • FÀBREGAS, Xavier: Història del teatre català. Barcelona: Millà, 1978.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Pròleg" dins Sainets del segle XIX. Barcelona: Ed. 62-La Caixa, MOLC 13, 1979, p. 5-14.
 • FERRERES, Rafael: Eduard Escalante, l'home i el saineter.València: Lo rat penat, 1965.
 • LLORET, Jaume: "La llarga ombra d'Escalante en la història del teatre valencià", Escena (Bacelona), núm. 20, 1995.
 • MOLINS, Manuel: "Un centenari viu", dins Eduard Escalante.100 anys de teatre. València: Generalitat Valenciana, 1995.
 • SANCHIS GUARNER, Manuel: Els inicis del teatre valencià modern (1845-1874). València: IFV, 1980.
 • SANSANO, Biel: "Els estudis sobre el teatre popular valencià: el cas del sainet", L'Aiguadolç (València), núm. 19-20, 1994, p. 9-12.
 • SIRERA, Josep Lluís: "Del sainet valencià i els seus límits", L'Aiguadolç (València), núm. 19-20, 1994, p.35-42.
 • SIRERA, Josep Lluís i Rodolf: "Introducció", dins Eduard Escalante: Teatre original complet Vol. I. València: Edicions Alfons el Magnànim, 1995, p. 3-16.