Autors i Autores

Eduard Escalante
1834-1895

Coberta de l'edició popular d'un sainet d'Eduard Escalante.
Coberta de l'edició popular d'un sainet d'Eduard Escalante.
Coberta d'un sainet d'Eduard Escalante publicat pel Diari de Barcelona el 1990.
Coberta de l'antologia Sainets del Segle XIX (1979). Hi inclou La xala, d'Eduard Escalante.

Obra

Teatre

Obres completes

Estudis sobre l'autor/autora