Autors i Autores

Lluís Ferran de Pol
1911-1995

Alguns articles

  • CAMPILLO, Maria: "El conte", dins Riquer-Comas-Molas: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 11, 1988, p. 29-34.
  • CAMPILLO, Maria: "L'exili a Naufragis". Els Marges (Barcelona), núm. 40, 1989, p. 105-109.
  • FUSTER, Joan: "Lluís Ferran de Pol", dins Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial, 1971, p. 383-384.
  • GARCIA I RAFFI, Josep-Vicent: "Ferran de Pol.L'escriptura i la vida (1911-1995)", Serra d'or (Barcelona), núm. 433, 1996, p.3 4-37.
  • GARCIA I RAFFI, Josep-Vicent: "Lluis Ferran de Pol, la historiografia mexicana i les cultures indígines", Quaderns de filologia. Estudis literaris (València), núm 7, 2002, p. 163-176.
  • GARCIA I RAFFI, Josep-Vicent: "La mirada mexicana de Lluís Ferran de Pol", Estudios Jaliscienses (Jalisco), núm. 61, 2005, p. 33-41.
  • GARCIA I RAFFI, Josep-Vicent: "Esyllt Thomas Lawrence i Lluís Ferran de Pol deu anys després" Serra d'or (Barcelona), núm. 559-560, 2006, p. 36-38.