Autors i Autores

Gabriel Ferrater
1922-1972

Coberta del llibre Cartes a l'Helena.

Cartes a l'Helena

Cartes a l'Helena conté tot el que es conserva de la correspondència que van mantenir en el curs dels anys seixanta Gabriel Ferrater (1922-1972) i Helena Valentí (1949-1990). A més, aquest volum —editat a cura de Joan Ferraté i José Manuel Martos— inclou altres escrits de Gabriel Ferrater que fins ara no havien estat publicats en cap llibre. Entre aquests textos inèdits n'hi ha alguns que són excepcionalment interessants, com els fragments d'un diari personal (¿1954-1957?), una conferència sobre Guerau de Liost, dos poemes, cinc cartes (a Riba, Foix, Serra d'Or i Gombrowicz), una resposta al qüestionari Auden i una entrevista («La cultura del país i altres literatures»).