Autors i Autores

Gabriel Ferrater
1922-1972

De l'anglès

  • BLOOMFIELD, Leonard: El llenguatge [Language]. Barcelona: Seix Barral, 1978.
  • CHOMSKY, Noam: Lingüística cartesiana [Cartesian linguistics]. Barcelona: Seix Barral, 1966.
  • HEMINGWAY, Ernest: París era una fiesta [A Moveable Feast]. Barcelona: Seix Barral, 1964 / Barcelona: Círculo de Lectores, 1987 / Barcelona: Planeta, 2003.
  • MALAMUD, Bernard: Idiotas primero [Idiots first]. Barcelona: Seix Barral, 1969.
  • McCARTHY, Mary: Una vida encantada [Charmed life]. Barcelona: Lumen, 1971 / Barcelona: El Aleph, 2006.