Autors i Autores

Gabriel Ferrater
1922-1972

Coberta del llibre Les dones i els dies.

Les dones i els dies.

Publicat per primer cop el 1968, a la col·lecció "Cara i Creu", d'Edicions 62, aquest volum és una reimpressió, corregida, dels tres llibres anteriors de l'autor: Da nuces pueris (1960), Menja't una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966).

L'autor vol fer notar que, encara que les peces aquí recollides són poemes des del moment que són escrits en vers, les coses que diuen no eren pas fatídicament destinades a la poetització. Així, per exemple, "A l'inrevés" és un comentari crític sobre el Huckleberry Finn de Mark Twain, i la "Cançó del gosar poder" és un exercici sobre els verbs modals catalans. Però l'autor no ha arribat encara a escriure una prosa que no tingui forma d'esponja.

(Nota a l'edició de "Les millors obres de la literatura catalana". Barcelona: Edicions 62 i "La Caixa", 1968)