Autors i Autores

Gabriel Ferrater
1922-1972

Pròlegs

  • CARNER, Josep: Nabí. Barcelona: Edicions 62, 1971.
  • COMAS I MADUELL, Ramon: Comptar les bigues. Barcelona: ELER, 1968.
  • FOIX, J. V.: Els lloms transparents. Barcelona: Edicions 62, 1969.
  • FOIX, J. V.: Obra poètica en vers i prosa i obra poètica dispersa. Barcelona: Edicions 62-Diputació de Barcelona, 2000.
  • HÖLDERLIN, Friedrich: Versions de Hölderlin. Barcelona: Edicions 62, 1971. (Trad. Carles Riba)