Autors i Autores

J. V. Foix
1893-1987

Coberta del llibre Gertrudis; suivi de KRTU.

Al francès

  • Poésie. Prose [edició bilingüe]. Cognac: Le temps qu'il fait, 1986. (Montserrat Prudon i Pierre Lartigue)
  • [prefaci de J. Sala-Sanahuja]. París: Christian Bourgeois, 1987. (Trad. Ana Domènech i Philippe Lacoue-Labarthe)
  • Sept poètes catalans [antologia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya- Institució de les Lletres Catalanes, 1992. (Trad. Pierre Lartigue)