Autors i Autores

J. V. Foix
1893-1987

Coberta del llibre KRTU.
Coberta del llibre Sol i de dol.
Coberta del llibre On he deixat les claus....
Coberta del llibre Onze Nadals i un Cap d'Any.
Coberta del llibre Allò que no diu La Vanguardia.
Coberta del llibre Desa aquests llibres al calaix de baix.

Obra

Poesia

 • Gertrudis. Barcelona: L'Amic de les Arts, 1927 / Barcelona: Quaderns Crema, 1983 / Barcelona: El Observador, 1991.
 • KRTU. Barcelona: L'Amic de les Arts, 1932 / Barcelona: Quaderns Crema, 1983.
 • Sol, i de dol. Barcelona: L'Amic de les Arts, 1947
 • Les irreals omegues. Barcelona: L'Amic de les Arts, 1949
 • Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera. Barcelona: Dau al Set, 1951.
 • On he deixat les claus... Barcelona: L'Amic de les Arts, 1953 / Barcelona: Quaderns Crema, 1988.
 • Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferrater, Inquietud (Vic), núm. 8, gener 1957.
 • Onze Nadals i un Cap d'Any. Barcelona: L'Amic de les Arts, 1960
 • L'Estrella d'en Perris. Barcelona: Fontanella, Col. Signe 11, 1963 / Barcelona: Quaderns Crema, 1992.
 • Obres poètiques. Barcelona: Nauta, 1964.
 • Allò que no diu "La Vanguardia". Noves de darrera hora - Telegrames - Fets diversos. Barcelona: Proa, 1970. // Barcelona: Aymá, 1970.
 • Darrer comunicat. Barcelona: Edicions 62, Col. Els llibres de l'Escorpí/Poesia 1, 1970
 • Tocant a mà. Barcelona: Edicions 62, Col. Els llibres de l'Escorpí/Poesia 10, 1972.
 • Desa aquests llibres al calaix de baix. Barcelona: Nauta, 1972 / Barcelona: Quaderns Crema, 1995.
 • Diari 1918. Barcelona: Edicions 62 / La Caixa, MOLC, 1981.
 • Trenta-sis cèl·lules líriques. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1984.
 • Cròniques de l'ultrason. L'Estació. Barcelona: L'Amic de les Arts - Quaderns Crema, 1985
 • Poemes esparsos. Barcelona: Quaderns Crema, 1997.
 • Entre algues, do'm la mà. Barcelona: Quaderns Crema, 1997.
 • A Joana Givanel (Poemes). Barcelona: L'Amic de les Arts, 2000.
 • Conte de Nadal. Barcelona: Edicions 62, 2004.
 • Telegrames. Barcelona: Grup 62, 2005.
 • Amb versos de vacances. Barcelona: Fundació J. V. Foix, 2013.
 • Algunes antologies

Obres completes

 • Obres completes 1. Poesia [introducció de Pere Gimferrer]. Barcelona: Edicions 62, Col. Clàssics catalans del segle XX 14, 1974.
 • Obres completes 2. Prosa [introducció de Joaquim Molas]. Barcelona: Edicions 62, Col. Clàssics catalans del segle XX 28, 1979.
 • Obres completes 3. Articles, assaigs polítics (1921 - 1936) [Manuel Carbonell (ed.)]. Barcelona: Edicions 62, Col. Clàssics catalans del segle XX 41, 1985.
 • Obres completes 4. Sobre literatura i art [Manuel Carbonell (ed.)]. Barcelona: Edicions 62, Col. Clàssics catalans del segle XX 58, 1990.
 • Obres completes. Volum primer [pròlegs d'Albert Manent i de Gabriel Ferrater]. Barcelona: Edicions 62-Diputació de Barcelona, 2000.

Altres

 • Revolució catalanista [amb Josep Carbonell]. Barcelona: Monitor, 1934.
 • Ariel [amb Robert Gerhard i Joan Miró], Música Viva (Brussel·les), 1936.
 • Jacint verdaguer: Prosa antològica. Barcelona: Selecta, 1952.
 • "Carta a Joan Salvat-Papasseit" [traducció d'Enrique Badosa], Índice de artes y letras (madrid), núm. 72, 1963.
 • Escenificació de cinc poemes. Barcelona: Rocas, Col. Beatriu de dia 1, 1965
 • Catalans de 1918 [pròleg de Joan Coromines]. Barcelona: Edicions 62, Col. Antologia catalana 9, 1965.
 • Els lloms transparents [pròleg de Gabriel Ferrater]. Barcelona: Edicions 62, Col. Cara i creu 13, 1969.
 • La pell de la pell [amb aiguaforts de Joan Ponç]. Barcelona: Polígrafa, 1970.
 • Mots i maons o cascú el seu. Barcelona: L'Amic de les Arts, 1971
 • Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment [amb dibuixos de Serra de Rivera, Serra Mestres, Jordi Sarrate, Rosa Bladiu, Serinyà i Mercè Bladiu], Tarot (Barcelona), núm. 6, 1971.
 • Noranta-set notes sobre ficcions poncianes [amb il·lustracions de Joan Ponç]. Barcelona: Polígrafa, 1974.
 • Quatre colors aparien el món. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.
 • 97 notes sobre ficcions poncianes. La pell de la pell. Barcelona: La Magrana, Col. Cristalls 13, 1977.
 • L'Estació [amb il·lustracions d'Antoni Tàpies]. Barcelona: Taché, 1984.
 • Diàlegs a Barcelona. J. V. Foix / Narcís Comadira [conversa transcrita per Xavier Febrés]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona - Laia, 1985.
 • Correspondència Foix-Obiols Barcelona: Quaderns Crema, 1994.
 • Amb mots de ben copsar. Barcelona: Fundació JV Foix, 2014.

Estudis sobre l'autor/autora