Autors i Autores

J. V. Foix
1893-1987

Coberta del llibre Revolució catalanista.

Revolució catalanista

El llibre és una reflexió que té una vigència absoluta i que entronca amb la creació visual del 1920 Poema de Catalunya, el famós triangle en què els tres costats són mar Mediterrani. “Intervencionista o secessionista, humil o imperial, el catalanisme és el contrari d’un moviment isolador, d’un separatisme separatista. Catalunya no solament no vol isolar-se, sinó que la seva motivació inicial és alliberar-se de la localització a què la té sotmesa Castella”, afegeix.

Punts de meditació catalanista forma part del volum Revolució catalanista, del 1934, que Foix va escriure amb el seu amic Josep Carbonell i Gener. Els textos van ser publicats inicialment a la revista Monitor entre els anys 1921 i 1923. Al text, Foix enumera amb divuit reflexions el seu somni per a Catalunya, la manera com imaginava el país mentre als primers anys 30 es vivia l’esclat republicà. Tot i els anys transcorreguts, el seu pensament interroga el nostre present. “Si per un plebiscit fos possible d’atorgar a Catalunya el dret a segregar-se territorialment del continent i de constituir-se en paradís flotant damunt la Mediterrània, estem segurs de la majoria imponent que donaria el seu vot favorable”, escriu en la tercera de les meditacions.