Autors i Autores

Joan Fuster
1922-1992

Coberta del llibre Dos quaderns inèdits.

Dietaris i diaris

  • Diari 1952-1960. Barcelona: Edicions 62, 1969.
  • Diari 1957-58. Barcelona: Edicions 62, 1991.
  • Diari 1959-60. Barcelona: Edicions 62, 1991.
  • Dietari inèdit. Altea: Aigua de Mar, 1994.
  • Dos quaderns inèdits. Alzira: Bromera, 2004.
  • Dues visions. Castelló: Universitat Jaume I, 2014. (Cur. Xavier Ferré)