Autors i Autores

Joan Fuster
1922-1992

Literatura per a infants

  • Un món per a infants [selecció i adaptació de textos per a infants]. València, 1959 / València: Generalitat Valenciana, 1988.
  • Abans que el sol no creme.... [breu narració didàctica sobre el cultiu de l'arròs, tradicional del poble de Fuster]. Barcelona: La Galera, 1969.