Autors i Autores

Joan Fuster
1922-1992

Misògins i enamorats.

Reedició de les lectures de clàssics del XV.

Misògins i enamorats reuneix, d'una forma ordenada i coherent, una sèrie de textos amb els quals l'autor ens ha deixat escrites algunes de les aproximacions més lúcides, apassionants i agosarades que s'han fet mai sobre l'obra dels escriptors clàssics valencians més representatius: Sor Isabel de Villena, Jaume Roig, Ausiàs March, Roís de Corella i Joanot Martorell. Però, a més a més, en aquests assajos trobem sempre l'estil amé i irònic de l'escriptor actual que no renuncia tampoc, quan és convenient, al didactisme.

JOAN FUSTER (Sueca, 1922-1992) no va ser un especialista o un crític en el sentit estricte de la paraula, però els seus escrits d'història cultural i literària han esdevingut, sovint, modèlics per la seua capacitat interpretativa com a lector i pel seu acostament, fonamentalment humà, a l'obra dels escriptors que admirava.

(Text de la contraportada)