Autors i Autores

Francesc Vicent Garcia (Rector de Vallfogona)
1579-1623

Coberta del llibre La Armonia del Parnàs.
Coberta del llibre Poesias festivas y satíricas de Vicens Garcia, Rector de Vallfogona.

Obra

Poesia

 • La Armonia del Parnàs. Barcelona, Acadèmia dels Desconfiats, 1703 / Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona: Publicacions de la Universitat de València, 2000.
 • Poesías varias del gran poétich lo Dr. Vicens Garcia, Rector de la Parroquial iglesia de Santa Maria de Vallfogona. Barcelona, estampa de Joseph Forcada, 1712.
 • Poesías jocosas y serias del célebre Dr. Vicens Garcia. Barcelona, Estampa de Joseph Torner, 1820.
 • Poesías jocosas del célebre Dr. Vicens Garcia. Barcelona, Imprempta Ramírez i Cia, 1871.
 • Poesías serias del Dr. Vicens Garcia. Barcelona, Imprempta Ramírez i Cia, 1872.
 • Poesías festivas i satíricas del Dr. Vicens García. Barcelona, Imprempta Ramírez i Cia, 1876.
 • Poesías festivas, cuentos y chistes del Dr. Vicente Garcia, Rector de Vallfogona. Barcelona, Impremta Graciense. Any desconegut.
 • Poesies del Rector de Vallfogona. Barcelona, El Borinot, Altés, Núm. 111-184, 1926.
 • Els goigs i les cobles del Dr. Vicent Garcia, Rector de Vallfogona. Barcelona, Altés, 1975.
 • Sonets. Barcelona, Edicions 62, 1979.
 • Oració Panegírica. Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs-Diputació Provincial de Lleida, 1982.
 • Antologia poètica. Barcelona, Fundació Roger Belfort, Altés, 1985.
 • Obres completes

Teatre

Altres

 • Sermó predicat en la iglesia cathedral de Gerona en les exequies fetes a la Magestat Catholica del Rey Don Phelip Tercer nostre Senyor, lo dia 12 de maig 1621. Barcelona, Hieronym Margarit, 1622.

Estudis sobre l'autor/autora