Autors i Autores

Francesc Garriga
1932-2015

Cosmonauta. Poesia completa.

Dos anys després de la seva mort, LaBreu Edicions edita Cosmonauta, la poesia completa de Francesc Garriga Barata (1932-2015). No és una recopilació dels poemaris publicats per l’autor de Sabadell, sinó que l’editorial presenta el darrer repte del poeta: la revisió minuciosa que Garriga va fer de tota la seva obra durant l’última dècada, especialment dels primers quatre volums, avui dia gairebé introbables. També sorprèn la presència d’un llibre inèdit, Llàtzer, escrit als anys vuitanta, època en què el poeta va romandre en un silenci editorial perquè va dedicar-se exhaustivament a la tasca docent. L’autor unifica encara més la seva producció polint i evolucionant els versos. Aquest exercici d’esmolar, d’escandir un altre cop, de suprimir fins arribar a l’essència, permet afirmar que ens trobem davant del nou llibre de Francesc Garriga. Aquests versos són el seu llegat.