Autors i Autores

Francesc Garriga
1932-2015

Coberta del llibre Paraules cap al tard.

Paraules cap al tard

3

i si tornéssiu
sobre l'aigua verda
d'aquesta tarda clara
pensaments que fugíreu en la nit...?
sentir com tot s'allunya
i que no resta
sinó l'inabastable
desig de sobreviure

mes torna l'aigua blanca
i en el verd que s'esmuny
roda la vida.

és difícil aquí entre l'arbre i l'aigua
pensar en absurds carrers
i pols i màquines
i en la gent que sofreix
entre les reixes de qualsevol ciutat.

mes descobrim de sobte
que el turment som nosaltres
no les coses
la presó som nosaltres
en pensar, en recordar
i en desitjar.
si estiméssim seria una altra cosa:
quedaríem anclats en l'esperança
perdut tot el temor que avui ens porta
a conèixer nous arbres i aigües verges.

(Del llibre Paraules cap al tard. Sabadell: Sallent germans, 1973)

* * *

10

servents d'un sol senyor
tenim un sol temor
molts camins al davant
poca esperança
molta pena al sarró
molt poques llàgrimes.
servents d'un sol temor
tenim un sol senyor
i un sol hostal les nits
i milers de paraules
per vestir-nos
segons sigui el moment
i el nostre gust.
...la paraula té ales
quan el goig no té cos
ni l'amor no té pes.
oh el miracle de les coses inútils!

(Del llibre Paraules cap al tard. Sabadell: Sallent germans, 1973)