Autors i Autores

Marta Giné Janer

Del català

  • ROVIRA, Pere: “Traducció al francès de poemes de Pere Rovira”, Scriptura, numéro 27, 2019.
  • TORRES, Màrius: La Dernière rose. Anthologie poétique. París: L’Harmattan, 2008. (amb Norberto Gimelfarb)
  • TORRES, Màrius: Paroles de la nuit. Anthologie poétique. París: L’Harmattan, 2009. (amb Norberto Gimelfarb)